Elektronische systemen

inspelen op tendensen

ELEKTRONISCHE TOEGANGSCONTROLE & Aanverwante systemen

Inspelend op de marktevolutie heeft Bervan ruim tien jaar geleden zijn activiteiten uitgebreid naar elektronische systemen voor toegangscontrole. Ondertussen hebben een aantal systemen bewezen een volwaardig alternatief te vormen en is de drempel om over te stappen op elektronische toegangscontrole veel kleiner geworden.

Na een verscheidenheid aan producten te hebben geplaatst is snel een beperkt gamma weerhouden op basis van de ervaring en opgedane expertise, en waarmee we voor elke klant de gevraagde specifieke oplossing kunnen aanreiken. Onze focus ligt voornamelijk op deze uitstekende producten die elk hun eigenheid hebben.

We streven ook steeds naar het behalen van de hoogst mogelijke competentiegraad bij deze leveranciers.

Meer info