Reglementeringen inzake brandveiligheid vereisen een uitgekiende uitwerking van vluchtdeuren. Maar hoe zorgt u dat zo’n vluchtdeur geen uitgang is of wordt voor minder eerbare praktijken? Gekoppeld aan een meldingsysteem en toegangscontrole bent u zeker dat de deur enkel wordt gebruikt indien echt nodig, of door een persoon die hoedanook gerechtigd is om de deur te bedienen.