Auto- en motosleutels op code

De tijd van de puur mechanische sleutel voor auto- en motosleutel ligt stilaan achter ons. Ook hier heeft de elektronica zijn plaats gevonden. Om van deze intelligente sleutels (transponders) duplicaten te maken beschikken wij eveneens over de nodige apparatuur.